Home A2 Kurz češtiny 66: “Zdá se mi” a 2. pozice ve větě

Kurz češtiny 66: “Zdá se mi” a 2. pozice ve větě

Víte, co to znamená “zdálo se mi”? Má to dva hlavní významy. Jeden je “myslel/a jsem” (měl/a jsem pocit/dojem), druhý je “měl/a jsem sen” (spala jsem a přitom “viděla”; nebyla to realita). V tomto videu se podíváme, jak to používat – v přítomném, minulém a budoucím čase.

V tomto videu se podíváme na hlavní pravidla o tom, která slova musí být v českých větách na druhém místě. Jsou to krátká slova – pomocné sloveso “být”, zájmena “si” nebo “se”, osobní zájmena… Ale když je jich ve větě víc, i tato slova mají mezi sebou nějaká pravidla, některá mají přednost, nemůžete je “dát”, jak chcete.

Více o slovosledu:

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: