Home A2 Slovosled: Co je flexibilní?

Slovosled: Co je flexibilní?

Slovosled v češtině je dost volný/flexibilní, ale to neznamená, že neexistují pravidla.

Jsou slova, která mají jasně danou pozici, část slovosledu je tedy “fixní”, pevná.

Tohle video se ale věnuje tomu, jak je český slovosled flexibilní, podle čeho se to řídí.

Na začátku věty v češtině je normálně “stará” nebo už známá informace (nebo něco, co vyplývá ze situace, z kontextu) a na konci je “nová” nebo ta hlavní informace.

Příklady najdete v tomto videu.