Home A2 Český slovosled: Co je fixní? (2. pozice)

Český slovosled: Co je fixní? (2. pozice)

O tom, co je v českém slovosledu volné/flexibilní, bylo minulé video. V tomto videu se podíváme na to, co je pevné/fixní, co musí být na druhé pozici ve větě.

Jsou to takzvané příklonky, krátká (obvykle jednoslabičná) slova, na kterých není přízvuk, která nenesou tak důležitou informaci, a proto se “schovávají” na druhém místě ve větě.

V rámci druhé pozice ale ještě existují další pravidla, jak se tato krátká slova řadí, když jich je ve větě více. Je takto:

 1. spojka -li
 2. pomocné sloveso “být” v minulém čase a kondicionálu
 3. zvratné zájmeno se/si
 4. osobní zájmena bez předložky (nejdřív dativ, potom akuzativ nebo genitiv)
 5. ukazovací zájmeno to
 6. adverbium tu
 7. ukazovací zájmena ten, ta, to v různých pádech
 8. další adverbia (tam, sem, teď…)
 9. osobní nebo ukazovací zájmena s předložkou
 10. modální částice pro celou větu (asi, vlastně…)
 11. pomocné sloveso “být” v budoucím čase, pasivu nebo minulém kondicionálu
 12. modální slovesa
 13. neurčitá nebo záporná zájmena nebo adverbia