Home A2 Osobní zájmena – skloňování a pozice

Osobní zájmena – skloňování a pozice

Osobní zájmena v češtině jsou: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona.

Zájmena jsou ale slova, která se mění, skloňují se (deklinují se). Můžou mít proto v různých pádech různé formy. Navíc může mít jedno osobní zájmeno v jednom pádu forem dokonce několik!

Záleží to totiž na pozici ve větě a na tom, jak je to zájmeno ve větě důležité. Jestli není tak důležité, bude normálně na 2. (neakcentované) pozici a bude to tzv. krátká forma.

Jestli ho však chceme zdůraznit, je ve větě důležité, potom může být forma odlišná, “dlouhá”. To je obvykle na 1. místě ve větě, ale může to být i v případě, kdy dáváme do kontrastu (nebo jinak “koordinujeme”) dvě zájmena, dvě alternativy.

No, a ještě jiná forma může být u některých zájmen po předložce. Tato forma je jako ta “dlouhá” forma, ale u zájmen, která začínají na “j-“, se první písmeno změní na “n-” (ve výslovnosti to je “ň”, protože po něm následuje buď -i-, nebo -ě-).

V tomto videu se můžete také dozvědět, které formy zájmen se více používají. (Statistiky byly vytvořeny na základě Českého národního korpusu: http://www.korpus.cz)