Home A2 Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 10

Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 10

V lekci 10 v učebnici Čeština expres 4 jsou hlavní témata “práce” a “počítač a internet”, to znamená, jaké máte povolání, jaká povolání jsou prestižní, dobře placená nebo neobvyklá, jaký je zaměstnavatel, jaké jsou benefity, jaká je pracovní doba, co děláte na počítači nebo na internetu a podobně. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.