Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 10

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 10

V lekci 10 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

 1. Profese (muži/ženy)
 2. Nominativ a akuzativ plurálu – maskulina animata
  1. Koncovka -I (změna K-CI, změna R-ŘI, změna CH-ŠI a H-ZI)
  2. Koncovka -É
  3. Koncovka -OVÉ
 3. Vid (cvičení) – perfektivní slovesa (cvičení)
 4. Jak vypadá zaměstnání – podcast
 5. Počítač (cvičení), internet (cvičení), užitečná slovesa (cvičení)
 6. Adjektiva a adverbia (cvičení)
 7. Otázky ke konverzaci

Práce – povolání

Co znamenají tahle slova z textu o prestižních povoláních? Přiřaďte slova k definicím.


Teď musíte sami napsat slova, která jsou definována. Klikněte na písmena vpravo. Jestli uděláte 7 chyb, budete viset!


Množné číslo – mužský životný

Nejdřív se podíváme na množné číslo mužského rodu životného – různých profesí. Klikněte na ikonu audia, poslouchejte a vyberte, co slyšíte.


Najdete v anagramu povolání ve formě množného čísla (nominativ plurálu)?


Jaké je množné číslo těchto profesí? Klikněte na písmena a napište slovo. Pozor na háčky a čárky!


A teď flashcards. Jaká bude forma množného čísla (plurálu) v nominativu (prvním pádě) nebo akuzativu (čtvrtém pádě)? Doplňte sami a zkontrolujte na druhé straně kartičky.


Vyberte správnou formu slova v množném čísle. Buď formu nominativu, nebo akuzativu.


Dokonavý a nedokonavý vid

Je věta správně? Je v ní správné sloveso dokonavé (perfektivní) nebo nedokonavé (imperfektivní)?


A teď se musíte rozhodovat rychle. Je věta správně, nebo není? Je tam správně sloveso perfektivní, nebo imperfektivní? Odpovídejte rychle.


Zaměstnání – slovíčka

Znáte slovní zásobu spojenou s prací nebo zaměstnáním? Přiřaďte slovo ke správné definici.


Chcete si zahrát kvíz jako v televizi? Vyberte správnou odpověď. Co je definováno?


Počítač a internet

Jak se jmenuje věc, která je na obrázku? Vyberte správnou odpověď.


Co vidíte na obrázku? Najděte správné slovo a dejte ho k obrázku.


Jaká slovesa jsou užitečná, když chcete mluvit o počítači a internetu? Přiřaďte sloveso a udělejte správnou frázi.


Můžete v anagramu sestavit správně sloveso, které používáme, když mluvíme o internetu nebo počítači?


Jaký, nebo jak?

Nejdřív flashcards. Uvidíte adjektiva (přídavná jména). Jak z něj vytvoříte adverbium (příslovce)? Na druhé straně kartičky najdete správnou odpověď.


Najdete v osmisměrce adverbia k adjektivům, která vidíte vpravo? Klikněte nejdřív na slovo v osmisměrce, potom na adjektivum vpravo.