Home A2 Kurz češtiny 116: Plurál – mužský životný -CH/-ŠI a -H/-ZI

Kurz češtiny 116: Plurál – mužský životný -CH/-ŠI a -H/-ZI

V poslední lekci, ve které studujeme nominativ (první pád) plurálu (množného čísla) mužského rodu životného (maskulina animata), se podíváme na slova, u kterých se změní koncové -CH na -ŠI a -H na -ZI. Ve videu uvidíte, že v akuzativu (čtvrtém pádě) tato změna není. Na konci je přidáno pár nepravidelných slov.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: