Home A2 Kurz češtiny 115: Plurál – mužský životný -R/-ŘI

Kurz češtiny 115: Plurál – mužský životný -R/-ŘI

V dnešní lekci se podíváme na slova mužského rodu životného, u kterých se v prvním pádě (nominativu) množného čísla (plurálu) změní koncové -R na -ŘI. To ale platí jenom pro nominativ! Jak uvidíte ve videu, v akuzativu plurálu už je opět R.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: