Home A1 Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 6

Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 6

V lekci 6 v učebnici Čeština expres 1 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Profese
  2. Minulý čas
  3. Vědět, znát

Profese

Najdete v anagramu správná slova? Může to být muž nebo žena.


Máte sedm životů. Uhodnete, jaká profese je na fotografii? Pozor na to, jestli to je muž, nebo žena.


Poznáte, jaká profese je na obrázku? Až to budete vědět, zastavte automat a vyberte správnou odpověď.


Minulý čas

Jaký je minulý čas sloves? Vyberte a přiřaďte správně.


Napište minulý čas slovesa. Vyberte správná písmena, ať neskončíte na šibenici!


Rozdělíte správně slova do vět?


Doplníte do věty sloveso v minulém čase? Vyberte správná písmena.


Uspořádáte slova správně do vět? Jaký je správný pořádek slov?


Vědět, znát, umět

Jsou tyto věty správně, nebo špatně? Rozdělte je do tabulky.


Rychle, je věta správně, nebo není?


Stejné věty, jiná hra. Trefíte krtky, kteří mají správnou větu?