Home A1 Kurz češtiny – den 3: Slovesa, čísla, vokativ a profese

Kurz češtiny – den 3: Slovesa, čísla, vokativ a profese

Přítomný čas – 1. skupina sloves = slovesa, kde infinitiv končí na -AT (normálně). Časování a několik příkladů.

Přítomný čas – 2. skupina sloves = slovesa, kde infinitiv končí na -IT nebo -ET nebo -ĚT (normálně). Časování a několik příkladů.

Přítomný čas – 3. skupina sloves = slovesa, kde infinitiv končí na -OVAT (normálně). Časování a několik příkladů.

Slovesa a “se”. Musíte si pamatovat, která slovesa mají “se”. Ve větě je “se” vždycky na 2. logické pozici.

Čísla od 0 do 10 a matematické znaky (plus, minus, krát, děleno, rovná se).

Jak se zeptat na telefon nebo e-mail a jak nadiktovat svoje?

Jak oslovit lidi? Základy 5. pádu = vokativu.

Profese – ženská a mužská forma – pár příkladů.

Zápisky z prezentací:

Kupte si PDF:

Zdroje:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Přidejte se do skupiny: