Home A1 Kurz češtiny – den 4: Slovní druhy, pády, rody a “kde?”

Kurz češtiny – den 4: Slovní druhy, pády, rody a “kde?”

Jak se jmenují druhy slov v češtině? A jaké jsou jejich názvy z latiny?

Čeština má 7 pádů. Jak se jmenujou? Jaká je pádová otázka?

Jak poznat v češtině rod podstatných jmen (substantiv)? A jaké rody existujou?

Jaké jsou formy zájmen (ukazovacích) a přídavných jmen (= adjektiv) v rodu mužském, ženském a středním? A co jsou “tvrdá” a “měkká” adjektiva?

Jak můžete říct, kde se něco nachází? Adjektiva nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed… A jak je kombinovat?

Zápisky z prezentací:

Kupte si PDF:

Zdroje:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Přidejte se do skupiny: