Kurz češtiny – den 4: Slovní druhy, pády, rody a “kde?”

Jak se jmenují druhy slov v češtině? A jaké jsou jejich názvy z latiny?

Čeština má 7 pádů. Jak se jmenujou? Jaká je pádová otázka?

Jak poznat v češtině rod podstatných jmen (substantiv)? A jaké rody existujou?

Jaké jsou formy zájmen (ukazovacích) a přídavných jmen (= adjektiv) v rodu mužském, ženském a středním? A co jsou “tvrdá” a “měkká” adjektiva?

Jak můžete říct, kde se něco nachází? Adjektiva nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed… A jak je kombinovat?

Zápisky z prezentací:

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *