Home A1 Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 7

Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 7

V lekci 7 v učebnici Čeština expres 1 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Lokál (kom/čem)
  2. Předložky V, NA, U; národnosti (země Evropy, nebo Evropské unie)
  3. Počasí (Další cvičení)

V – VE – NA – U

Rozdělíte slova ke správné předložce?


Vyberte správnou předložku.


Shodíte na vagon s větou správnou předložku?


V/VE/NA + lokál

Letíte letadlem a musíte vletět do mraku se správnou frází.


Rozdělíte místa správně do vět? Co kde děláte?


Vyberte, kde to děláte.


Musíte napsat správnou předložku plus formu slova, které vidíte.


Počasí

Jaké počasí vidíte na obrázku? Vyberte správnou variantu.


Poznáte, jaké počasí je na obrázku? Jestli víte, zastavte automat a vyberte správnou odpověď.


A teď šibenice. Napište, jaké počasí je na obrázku.


Země v Evropě

Najdete zemi na mapě? Jsou to členské země Evropské unie. Bohužel tam nejsou všechny. Není tam Chorvatsko, Kypr, Lucembursko a Malta.


Najdete v osmisměrce slova? Jsou to země Evropské unie, ale není tam Kypr a Malta. Je jich 25.


Kterou předložku potřebujete, když chcete říct “kde”? Rozdělte země Evropy do tabulky.


Vletíte do mraku se správnou předložkou?