Home A2 Kurz češtiny – den 40: Počasí

Kurz češtiny – den 40: Počasí

V tomto videu najdete základní slovní zásobu na téma počasí (první část). Jaké počasí je v Česku v létě? Obvykle svítí slunce, ale někdy může být také bouřka…

Toto video pokračuje ve slovní zásobě na téma “počasí”. Jak můžete mluvit o teplotě? A jaké ještě může být počasí na podzim a v zimě?

Jak můžete mluvit o počasí v minulém čase? Jak můžete říct, jaké počasí bylo například včera?

Jak můžete mluvit o počasí v budoucím čase? Jak můžete říct, jaké bude počasí například zítra?

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: