Home A2 Cvičení: Měl by + vlastnosti

Cvičení: Měl by + vlastnosti

Nejdřív si trochu procvičíme věty s “měl by” (v různých formách). Vyberte správnou variantu:


A teď to samé, ale trochu jinak. Přiřaďte formu “měl by” ke správné větě.


A teď se podíváme na lidské vlastnosti – charakteristiky. Přiřadíte správně adjektiva k definicím?


A seřadíte správně písmena vlastností?


No, a nakonec si zase vyzkoušejte svoji paměť. Musíte si zapamatovat 5 slov, která uvidíte, a potom je najít mezi ostatními. Hodně štěstí! 🙂