Home A1 Kurz češtiny – den 36: Velký úklid (+ vid)

Kurz češtiny – den 36: Velký úklid (+ vid)

V tomto videu se podíváme na vidové dvojice – imperfektivní (nedokonavá) slovesa a perfektivní (dokonavá) slovesa, která se liší jenom prefixem. Jsou to hlavně slovesa, která jsme se už učili.

V minulém videu jsem mluvila o tom, že někdy uděláte perfektivní sloveso z imperfektního tím, že k němu přidáte předponu. Teď se podíváme na vidové dvojice, kde jsou jiné rozdíly, uprostřed nebo na konci slovesa.

V tomto videu najdete 10 vět v přítomném čase a v nich imperfektivní slovesa (protože perfektivní slovesa přítomný čas nemají). Zkuste si to udělat jako cvičení. Potřebujete si přítomný čas zopakovat? Více o přítomném čase.

V tomto videu najdete další cvičení, tentokrát na minulý čas. Budou tam slovesa dokonavá a nedokonavá a můžete vidět, že ve formě není mezi nimi rozdíl, vlastně nepotřebujeme vědět, které je které. Ale ve významu rozdíl je. Potřebujete si minulý čas zopakovat? Nebo pořádek slov? Tady najdete to, co je ve slovosledu fixní. A tady, co je ve slovosledu flexibilní.

V minulém videu jsme se koncentrovali na minulý čas a teď se podíváme na stejné věty, ale v čase budoucím. V budoucím čase je rozdíl mezi dokonavými a nedokonavými slovesy větší. Dokonavá slovesa v něm vypadají jako nedokonavá slovesa v přítomném čase, zatímco nedokonavá slovesa používají slovo “budu”. Proto je v budoucím čase důležité vědět, jaký je vid slovesa. V budoucím čase také místo “když”, které bylo v minulém čase, musíme používat “až”. Potřebujete si budoucí čas zopakovat? Chcete více rozumět “až”? Nebo vás zajímá “když”?

Zápisky z prezentací:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: