Home A2 Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 8

Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 8

V lekci 8 v učebnici Čeština expres 4 je hlavní téma nakupování a obchody, to znamená, kde co nakupujete, jak často, podle čeho si zboží vybíráte a podobně. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.