Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 8

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 8

V lekci 8 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. ABY (cvičení)
  2. Rozdíl mezi ABY, AŤ a ŽE (cvičení)
  3. Osobní zájmena na 2. pozici (cvičení, detaily)
  4. Pořádek slov – 2. pozice (cvičení, co je flexibilní, co je fixní)
  5. Otázky ke konverzaci

Nakupování (slovní zásoba)

Chcete si zkontrolovat, jak dobře znáte slovní zásobu k tématu “nakupování”? V následujících cvičeních najdete pár užitečných slovíček.

Dáte slovo ke správné definici?


A teď kvíz. Co to znamená? Vyberte správné slovo k definici.


A znovu přiřazování. Doplňte slovo do správné věty.


Vyberte v kvízu správné slovo do věty.


ABY

Dejte ABY ve správné formě do správné věty. Dávejte pozor, forma ABY je různá pro různé osoby.


A teď šibenice. Můžete si to napsat jako diktát – kliknout na ikonu zvuku vlevo nahoře, poslechnout si větu a vybrat vpravo písmena, která potřebujete. Nebo můžete hrát bez audia, prostě hádat věty s ABY.


Pořádek slov

Pořádek slov je v češtině docela flexibilní, ale některá slova musí být na druhé pozici. Jsou to krátká slova, jako “jsem” nebo “jsme” v minulém čase nebo “bych”, “bys” a podobně, také “se” nebo “si” nebo krátká forma zájmen.

Co je hlavní sdělení = hlavní informace v této větě? Na jakou otázku věta odpovídá?


Ještě jedno cvičení na pořádek slov. První slovo poznáte – má na začátku velké písmeno, další musíte srovnat vy.


Osobní zájmena

V této lekci jste si mohli zopakovat krátké formy osobních zájmen, která musí být ve větě na druhé pozici.

Nejdřív si formy zájmen procvičte s kartičkami (flashcards). Když kartičku otočíte, uvidíte správnou odpověď. Jestli bude správná, super, jestli ne, ještě si ji zopakujete.


Vyberte v kvízu do věty správnou formu zájmena.


Perfektivní a imperfektivní slovesa

Najděte v osmisměrce imperfektivní (nedokonavé) sloveso, klikněte na něj a pak klikněte na perfektivní (dokonavé) sloveso, které k němu patří.


A nakonec ještě šibenice. Můžete vidět imperfektivní (nedokonavé) sloveso a musíte napsat perfektivní (dokonavé) sloveso ve stejné osobně. Klikněte na správná písmena.