Home A2 Kurz češtiny 59: Osobní zájmena (na 2. pozici)

Kurz češtiny 59: Osobní zájmena (na 2. pozici)

Dnes se podíváme na formy osobních zájmen, které se používají na 2. pozici. Je to takzvaná “krátká” neakcentovaná forma zájmena. Ve videu uvidíte, jaká je jejich forma v genitivu, dativu a akuzativu. Podrobně o osobních zájmenech. V tomto kurzu už jsme se o osobních zájmenech učili u tématu zdraví. Interaktivní cvičení k zájmenům u doktora zde.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: