Home A2 Kurz češtiny 97: Jak používat ABY?

Kurz češtiny 97: Jak používat ABY?

ABY je spojka, před kterou se píše čárka a po které může být buď tzv. objektová (předmětná) vedlejší věta, která odpovídá na otázku “CO?” (co někdo řekl, co někdo chce, apod.), nebo věta účelová, která odpovídá na otázku “PROČ?”. Účel = záměr, cíl, proč někdo něco dělá. Ve videu najdete slovesa, po kterých se často “aby” používá v objektových větách, a také mnoho příkladů vět s “aby”.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: