Home A2 Cvičení: Negativní imperativ

Cvičení: Negativní imperativ

Přiřaďte negativní imperativy k pozitivním. Které imperativy jsou opozita?


Který pozitivní imperativ je opozitum k negativnímu imperativu, který vidíte?


Šibenice. Napíšete správně negativní imperativ?


Vyberte správnou odpověď a doplňte věty.


Nakonec si zahrajte hru. Shoďte na vagón správné slovo z balónu.