Home A2 Kurz češtiny 96: Jak něco zakázat? (negativní imperativ)

Kurz češtiny 96: Jak něco zakázat? (negativní imperativ)

Když chcete někomu něco zakázat, chcete mu říct, aby to nedělal, použijete takzvaný negativní imperativ (záporný rozkazovací způsob). Ten ale nemůžete udělat ze všech sloves, obvykle existuje (nebo se používá) jenom u sloves imperfektivních. Ve videu se podíváme na dvacet často používaných párů a jejich imperativní formy pro “ty”.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: