Home A2 Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 9

Konverzace: Čeština expres 4 – lekce 9

V lekci 9 v učebnici Čeština expres 4 jsou hlavní témata “můj den” a “úřady a instituce”, to znamená, co děláte ráno, odpoledne nebo večer, co zařizujete na kterém úřadě, v bance, na poště nebo v pojišťovně, jak ztrácíte nebo šetříte čas a podobně. Tady najdete interaktivní cvičení na gramatiku a slovní zásobu.

Chcete si zopakovat slovní zásobu? Zkusit, jestli umíte odpovědět na otázky? Možná se chcete připravit na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A2, na část mluvení?

Vyberte si otázku a zkuste odpovědět, ideálně nahlas. Taky se můžete nahrát na diktafon a potom poslouchat a kontrolovat, jak mluvíte, jak vyslovujete, jestli neděláte opakovaně stejnou chybu.