Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 9

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 9

V lekci 9 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Skloňování KDO a CO (cvičení, další cvičení)
  2. Skloňování mužského a středního rodu v jednotném čísle (posesivní zájmena a adjektiva)
  3. Hodiny – odkdy dokdy
  4. Imperativ (cvičení, imperativ -/tecvičení, imperativ -ej/te cvičení, imperativ -i/ětecvičení, imperativ -i/etecvičení, nepravidelný imperativcvičení, imperativ – nepravidelné koncovky -ej/tecvičení, negativní imperativcvičení)
  5. Dativ (cvičení – slovesa a předložky, singulár – koncovkycvičení, maskulina animatacvičení, maskulina inanimatacvičení, neutracvičení, femininacvičení, slovesa s dativemcvičení, předložkycvičení)
  6. Otázky ke konverzaci

Úřady a jiné instituce

Víte, co můžete dělat na různých úřadech nebo v různých institucích? Kde můžete zařídit různé věci?

Najděte místo, kde můžete něco dělat, a dejte ho k otázce.


Teď musíte sami odpovědět. Kde můžete tuhle věc zařídit? Klikněte na písmena vpravo. Jestli uděláte 7 chyb, budete viset!


Deklinace slov KDO a CO

Skloňování slov “kdo” a “co” můžete taky nazývat “pádové otázky”. Každý pád (kromě vokativu) má jako pádovou otázku určitou formu slov KDO a CO. Když se chcete zeptat na slovo v určitém pádě, musíte použít správnou formu slova KDO nebo CO. Jaký to je pád, poznáte podle předložky nebo slovesa v otázce.

Dáte správnou formu slov KDO a CO do správných otázek?


Teď si můžete zahrát hru. Musíte sestřelit bednu se správnou formou slov KDO a CO na vagón s větou, do které to slovo patří.


Deklinace maskulin a neuter

Která varianta přídavného jména (adjektiva) a podstatného jména (substantiva) je správná? Vyberte v kvízu. Je jenom jedna!


Stejné věty, ale teď musíte sami napsat, co chybí. Doplňte věty. Vybírejte písmena vpravo.


Odkdy dokdy? (hodiny)

Když chcete v češtině říct, odkdy dokdy něco děláte, nepoužíváme základní formu číslovek (jedna, dva, tři…), ale genitiv (jedné, dvou, tří…).

Je varianta, kterou vidíte, správně, nebo špatně? Reagujte rychle.


Teď si můžete zahrát hru. Musíte trefit krtka, který má správnou formu čísla.


Imperativ

Imperativ = rozkazovací způsob = příkazy nebo zákazy. V učebnici jste si mohli přečíst text, ve kterém byly různé rady, jak ušetřit čas. V dalších cvičeních si můžete zopakovat a procvičit formy sloves v imperativu.

Nejdřív si můžete procvičit formy imperativu pro VY (= vykání nebo plurál). V anagramu musíte sestavit správné slovo a doplnit větu.


Teď musíte stejná slova sami napsat. Vyberte písmena a uhodněte slovo v imperativu ve formě VY. Pozor, můžete udělat jenom 7 chyb!


V dalším cvičení musíte najít v anagramu formu imperativu pro TY (= tykání, neformální konverzace).


Teď musíte hledat stejná slova v osmisměrce. Najděte formu imperativu TY, klikněte na ni a potom klikněte na větu, do které imperativ patří.


Komu? (dativ singuláru a plurálu)

Dativ (třetí pád) se používá po předložkách K, PROTI, NAPROTI, KVŮLI a DÍKY. Také se používá po mnoha slovesech, například TELEFONOVAT, PSÁT, POSLAT, ZAVOLAT, DÁT atd.

V tomto cvičení musíte najít formu singuláru (jednotného čísla) a dát ji k formě plurálu (množného čísla).


A nakonec křížovka. Uvidíte formu singuláru dativu (třetího pádu v jednotném čísle) a musíte napsat formu plurálu dativu (třetího pádu v množném čísle). Pozor na háčky a čárky! (Cvičení je lepší dělat na počítači, kvůli klávesnici.)