Home A2 Kurz češtiny 54: Slovesa s dativem

Kurz češtiny 54: Slovesa s dativem

Po kterých slovesech se používá dativ? Znáte imperfektivní a perfektivní formy? A jak přesně můžete ta slovesa použít? S jakou předložkou nebo vazbou?

V tomto videu se podíváme na imperfektivní slovesa s dativem – jaký je jejich minulý, přítomný a budoucí čas?

V tomto videu se podíváme na minulý a budoucí čas perfektivních sloves, po kterých se používá dativ. Je mezi nimi hodně nepravidelných.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: