Home A2 Cvičení: Slovesa s dativem

Cvičení: Slovesa s dativem

Začneme zlehka. Přiřaďte správně perfektivní sloveso k imperfektivnímu.


Je sloveso imperfektivní (= přítomný čas), nebo perfektivní (= budoucí čas)?


A nakonec šibenice. Napište imperfektivní sloveso k perfektivnímu.