Kurz češtiny 55: Předložky K, PROTI, KVŮLI, DÍKY, NAPROTI

Dnes se podíváme na předložky, po kterých jsou slova ve formě dativu (= třetího pádu: komu? čemu?). Snažím se každou trochu vysvětlit a dát vám příklady vět.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *