Home A2 Kurz češtiny 94: Imperativ – nepravidelnosti

Kurz češtiny 94: Imperativ – nepravidelnosti

V tomto videu uvidíte frekventovaná slovesa, u kterých jsou kromě pravidelných změn, o kterých už jsme mluvili, ještě další změny – například v diakritice. Ke každému slovesu vám řeknu nějaký příklad. Nakonec potom přidávám nejčastější kolokviální formy imperativů.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: