Home A2 Kurz češtiny 106: VAŘENÍ – užitečná slovesa

Kurz češtiny 106: VAŘENÍ – užitečná slovesa

Která slovesa se vám hodí, když chcete rozumět receptu nebo někomu poradit, jak má něco uvařit? Jaké jsou jejich formy v přítomném (u dokonavých sloves v budoucím) čase a v imperativu = rozkazovacím způsobu? Podívejme se na to!

Více o imperativu.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: