Home A2 Kurz češtiny 110: Zvíře – zvířata (plurál)

Kurz češtiny 110: Zvíře – zvířata (plurál)

V předchozích dvou videích jste se seznámili s mnoha zvířaty a dnes můžete ve videu vidět formy množného čísla (plurálu) těchto slov. Jsou rozdělena podle rodu a můžete také vidět, jaký je rozdíl mezi nominativem (prvním pádem, např. “To jsou…”) a akuzativem (čtvrtým pádem, např. “Mám rád…”).

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: