Home A2 Kurz češtiny 60: Osobní zájmena (po předložce)

Kurz češtiny 60: Osobní zájmena (po předložce)

Jak vypadají osobní zájmena (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni) po předložkách v genitivu, dativu, akuzativu, lokativu a instrumentálu? Některé formy jsou stejné jako bez předložky, ale některé jsou jiné… Detailně o osobních zájmenech.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: