Home A2 Kurz češtiny 85: Jak používat “SLYŠET”, “VIDĚT” a “VĚDĚT”?

Kurz češtiny 85: Jak používat “SLYŠET”, “VIDĚT” a “VĚDĚT”?

S lokativem se používá hlavně sloveso SLYŠET a VĚDĚT, ale sloveso VIDĚT je blízké slovesu SLYŠET významově (něco vnímáme smysly – ušima, nebo očima) a formou (vzhledem) se zase podobá slovesu VĚDĚT (a studenti si je často pletou). Proto v tomto videu najdete vysvětlení všech tří – a také mnoho příkladů, s kterými předložkami a pády se používají.

Zápisky z lekce:

Kurz postupuje podle učebnice „Česky krok za krokem 1“ od Lídy Holé. K dispozici je i pracovní sešit a interaktivní online cvičení.

Podpořit kurz:

Přidat se do skupiny: