Home A1 Minulý čas: slovosled, si/se, hovorová čeština

Minulý čas: slovosled, si/se, hovorová čeština

Když používáte minulý čas v češtině, musíte dát pozor na slovosled (pořádek slov).

Pro osoby JÁ, TY, MY a VY musí být pomocné sloveso, to znamená JSEM, JSI, JSME a JSTE na druhém místě (2. pozici).

Jestli má to sloveso také SE nebo SI, potom je první JSEM, JSME nebo JSTE a až potom je SE nebo SI.

Ale pozor! Pro TY není správně forma “jsi se” nebo “jsi si”, ale SES nebo SIS. Také tato slova musí být na 2. pozici větě.

V hovorové (kolokviální) češtině jsou typické ještě 2 věci:

  1. Místo “jsi” používáme krátkou variantu “-s”, která se přidá na konec slova před místem, kde by bylo “jsi”.
  2. U sloves ve formě mužského rodu (může to být já, ty nebo on) v jednotném číslo (singulár), když jsou na konci 2 souhlásky (konsonanty), potom často na konci neříkáme -L (eliminuje se).