Home A1 Minulý čas: základ

Minulý čas: základ

Jak vypadá minulý čas v češtině?

Čeština má tři časy: minulý, přítomný a budoucí.

Když chcete udělat minulý, od infinitivu slovesa dáte pryč na konci -T a přidáte -L (mužský rod), -LA (ženský rod), -LO (střední rod) nebo -LI (plurál – množné číslo). Pro osobu JÁ musíte také přidat JSEM, pro TY to je JSI, pro MY přidáte JSME a pro VY to je JSTE.

Negativní formu slovesa v minulém čase uděláte tak, že přidáte NE na začátek hlavního (významového) slovesa.