Home A2 Nepravidelná slovesa -AT 1/2

Nepravidelná slovesa -AT 1/2

Znáte nejfrekventovanější česká slovesa, která končí na -AT?

V tomto videu najdete ta nejčastější slovesa ze tří skupin:

  1. -AT (-ÁT), kde JÁ má koncovku -ÁM
  2. -OVAT, kde JÁ má koncovku -UJU
  3. -AT (-ÁT), kde JÁ má koncovku -U

Video se koncentruje na tu třetí skupinu a představí vám slovesa, u kterých forma “já” končí na -PU, -ŽU, -VU nebo -RU.

Těch sloves je velmi mnoho – také proto, že toto jsou jenom “základní” slovesa, která můžou mít různé prefixy (předpony). Důležité je, že konec se u těch sloves s prefixy mění stejně jako u sloves “základních”.

Například:

  • KÁZAT: já kážu, ty kážeš, on káže, my kážeme, vy kážete, oni kážou
  • DOKÁZAT: já dokážu, ty dokážeš, on dokáže, my dokážeme, vy dokážete, oni dokážou.

Bude následovat ještě jedno video a dohromady v těchto dvou prezentacích najdete 50 NEJFREKVENTOVANĚJŠÍCH nepravidelných sloves -AT/-ÁT.

Pravidelná slovesa -AT (-ÁT)

OsobaŘÍKATKoncovka
říkám-ÁM
TYříkáš-ÁŠ
ON/ONA/ONOříká
MYříkáme-ÁME
VYříkáte-ÁTE
ONIříkají-AJÍ

Nejfrekventovanější slovesa v této skupině jsou:

dát, dělat, udělat, nechat, čekat, vypadat, znát, zeptat se, získat, znamenat, podívat se, zdát se, dávat, jednat, používat, dívat se

Slovesa -OVAT

OsobaPOTŘEBOVATKoncovka
potřebuju-UJU
TYpotřebuješ-UJEŠ
ON/ONA/ONOpotřebuje-UJE
MYpotřebujeme-UJEME
VYpotřebujete-UJETE
ONIpotřebujou-UJOU

Nejfrekventovanější slovesa v této skupině jsou:

pracovat, existovat, pokračovat, představovat, považovat, sledovat, věnovat, fungovat, ukazovat, milovat, vysvětlovat, obsahovat, jmenovat, umožňovat, pamatovat, pochybovat

Nepravidelná slovesa -AT (-ÁT)

OsobaCHÁPATKoncovka
chápu-U
TYchápeš-EŠ
ON/ONA/ONOchápe-E
MYchápeme-EME
VYchápete-ETE
ONIchápou-OU

Nejfrekventovanější slovesa v této skupině jsou:

stát se, dostat, dokázat, hrát, zůstat, ukázat, psát, brát, napsat, vybrat, poslat, přestat, přát, vyhrát, usmát se, ozvat se

Patří sem tato “základní” slovesa (která můžou mít různé prefixy):

  • -P(A/Á)T > -PU: cpát – já cpu, houpat – já houpu, chápat – já chápu, chrápat – já chrápu, klepat – já klepu, kopat – já kopu, koupat – já koupu, loupat – já loupu, sypat – já sypu, šlapat – já šlapu, tápat – já tápu
  • -(H/Z)AT > -ŽU: kázat – já kážu, klouzat – já kloužu, lhát – já lžu, lízat – já lížu, mazat – já mažu, řezat – já řežu, vázat – já vážu
  • -V(A/Á)T > -VU: plavat – já plavu, plivat – já plivu, rvát – já rvu, řvát – já řvu, štvát – já štvu
  • -R(A/Á)T > -RU: brát – já beru, drát – já deru, prát – já peru, srát – já seru, žrát – já žeru