Home A2 Nepravidelná slovesa -AT 2/2

Nepravidelná slovesa -AT 2/2

Znáte nejfrekventovanější česká slovesa, která končí na -AT?

V první části jste mohli najít ta nejčastější slovesa ze tří skupin:

  1. -AT (-ÁT), kde JÁ má koncovku -ÁM
  2. -OVAT, kde JÁ má koncovku -UJU
  3. -AT (-ÁT), kde JÁ má koncovku -U

Toto video se dále věnuje třetí skupině, konkrétně slovesům, u kterých forma “já” končí na -BU, -JU, -LU, -ŠU, -ČU, -MU nebo -NU.

Jak už jsem řekla, těch sloves je velmi mnoho – také proto, že toto jsou jenom “základní” slovesa, která můžou mít různé prefixy (předpony). Důležité je, že konec se u těch sloves s prefixy mění stejně jako u sloves “základních”.

Například: HRABAT: já hrabu, ty hrabeš, on hrabe, my hrabeme, vy hrabete, oni hrabou VYHRABAT: já vyhrabu, ty vyhrabeš, on vyhrabe, my vyhrabeme, vy vyhrabete, oni vyhrabou Další předpony můžou být: ZAHRABAT, PROHRABAT, SHRABAT, NAHRABAT aj.