Home B1 Zkouška B1: Psaní – úloha 2

Zkouška B1: Psaní – úloha 2

V úvodním videu jsem vám obecně představila část certifikované zkoušky pro úroveň B1 zaměřenou na PSANÍ a ve druhém videu jsem vám poradila, jak napsat úlohu 1.

V tomto videu se zaměříme na druhou úlohu, ve které musíte napsat NEFORMÁLNÍ DOPIS. Jak dopis napsat? Jak si ho rozdělit? Jaké fráze používat? A na co dát pozor?

“V úloze 2 musí kandidáti napsat text neformálního charakteru, např. osobní dopis popisující zážitky nebo dojmy, krátký text o událostech a zážitcích apod. Zadání obsahuje dvě témata, ze kterých si kandidát jedno vybírá. Text v minimální délce 100 slov musí obsahovat oslovení/úvod, vlastní názor, příklad/vlastní zkušenost a závěr.”

Popis v publikaci ÚJOP