Home B1 Pamatujte si “si”! aneb Reflexive verbs in Czech 3.

Pamatujte si “si”! aneb Reflexive verbs in Czech 3.

Dnes se podíváme na slovesa, která vždy mají zvratné zájmeno “si”. Také patří mezi tzv. REFLEXIVA TANTUM. Nejznámější opět následují – a je jich méně než se “se”! 😀 (Pokud vám unikly předchozí příspěvky, podívejte se: Úvod do reflexivních zájmenSlovesa, která mají “se” vždy)

Today, we’ll have a look at verbs that are accompanied by the reflexive pronoun “si”. They also belong to the so called REFLEXIVA TANTUM. The most popular verbs follow – and they’re fewer than with “se”! 😀 (If you’ve missed the previous posts, have a look: Introduction to reflexive pronouns; Verbs that always go with “se”)


Sloveso

Anglicky

Příklad

lehnout si to lie down
 • Nějak mi není dobře, musím si na chvíli lehnout.
 • (I don’t feel so well, I have to lie down for a while.)
odpočinout si to have a rest
 • Jestli už nemůžeš, tak si odpočiň.
 • (If you’re tired, have a rest.)
stěžovat si / postěžovat si to complain
 • Nestěžuj si!
 • (Don’t complain all the time!)
 • Chceš si postěžovat? Tak co se stalo?
 • (Do you want to tell me your troubles? Come on then, what happened?)
troufat si / troufnout si to dare / venture
 • Kdo si troufá na našeho šampiona?
 • (Who dares to face our champion?)
 • Na maraton si ještě netroufnu…
 • (I wouldn’t dare to run the marathon yet.)
umínit si to set / make up one’s mind (firmly)
 • Umínila jsem si, že už s ním nikdy nepromluvím.
 • (I’ve made up my mind that I’m never going to talk to him again.)
uvědomovat si / uvědomit si to realize / become aware
 • Uvědomuješ si vůbec, co říkáš?
 • (Do you actually realize what you’re saying?)
 • Uvědomil si, že zapomněl zamknout byt.
 • (He realized he’d forgotten to lock his flat.)
všímat si / všimnout si to pay attention / notice
 • Musíš si všímat všech detailů.
 • (You have to pay attention to all he details.)
 • Všimli si, že autobus už odjíždí.
 • (They noticed that the bus was already leaving.)
zvykat si / zvyknout si to get used to
 • Ach jo, už zase si musím zvykat na nový systém.
 • (Damn, I have to get used to a new system again.)
 • Konečně jsem si zvykla na náš byt a zase se stěhujeme.
 • (I’ve got used to our flat at last, and we’re moving again.)

Příště budeme mluvit o slovesech, u kterých můžou být zvratná zájmena “se” a “si” vysvětlena. Zapomněla jsem na nějaká důležitá slovesa se “si”? Napište mi nebo komentujte!

Next time, we’ll talk about verbs with which the reflexive pronouns “si” and “se” can be explained. Have I forgotten any important verbs with “si”? Write to me or comment!


Zdroje / Sources