Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 14

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 14

V lekci 14 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Pasivum
  2. Obecná čeština a dialekty
  3. Skloňování slova KTERÝ
  4. Instrumentál plurálu (instrumentál singulárucvičení, další cvičení)
  5. Otázky ke konverzaci

Akce v Čechách – slovíčka

Co to znamená? Dejte slovo ke správné definici.


Najdete správné slovo? Je jedna správná odpověď.


Pasivum

Najdete sloveso, ze kterého je udělána tahle pasivní forma?


Najdete v anagramu pasivní formu? Seřaďte písmena.


Dáte slovo do správné věty?


Doplníte do věty správné pasivum? Hádejte a klikejte na písmena.


Adjektiva (Jaké to je?)

Znáte adjektiva vytvořená z měst nebo zemí? Na druhé straně kartičky je správné řešení.


A teď křížovka. Napište slova – adjektiva (přídavná jména), která znamenají, že je něco z určitého města nebo nějaké země. (Pozor na háčky a čárky – tahle aktivita je lepší na počítači než na mobilu.)


Najdete správné adjektivum? Musíte písmena v anagramu dát do správného pořádku.


Ještě jednou si vyzkoušejte paměť v křížovce. Jaké z toho slova vytvoříte adjektivum = přídavné jméno? (Pozor na háčky a čárky – tahle aktivita je lepší na počítači než na mobilu.)


Obecná čeština a dialekty

Jak se ta slova říkají v obecné češtině nebo v dialektech? Dejte k sobě synonyma.


Najděte v osmisměrce slovo z obecné češtiny nebo dialektu, klikněte na něj a potom na spisovné slovo vpravo.


Skloňování slova KTERÝ

Jaká bude ve větě forma slova KTERÝ? Na druhé straně kartičky je správná odpověď.


Která forma slova KTERÝ patří do které věty? Dejte do vět správnou formu slova KTERÝ. Každé slovo použijete jenom jednou.


Instrumentál plurálu

Která varianta je správně? Které sloveso patří do věty s instrumentálem (sedmým pádem)?


Doplníte do věty správné slovo? Vybírejte písmena vpravo a pozor na háčky a čárky, můžete udělat jenom sedm chyb!


Vidíte fráze v jednotném čísle a musíte doplnit správnou formu instrumentálu v množném čísle.


Můžete správnou formu slova v instrumentálu plurálu napsat sami? Klikejte na písmena a pozor na háčky a čárky!


Časové výrazy

Která varianta je správná? Znáte dobře časové výrazy? Předložky a správné koncovky?


Jste pilotem letadla a musíte vletět do správného mraku, ale vyhnout se mrakům se špatnou odpovědí. Která varianta je správná?