Home A1 Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 3

Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 3

V lekci 3 v učebnici Čeština expres 1 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Jídlo a pití, rody, restaurace
  2. Akuzativ (Další cvičení)
  3. Čísla 100-1000
  4. Čísla 1000-10.000
  5. Nepravidelná slovesa

Jídlo a pití

Jaký je to rod? Mužský = maskulinum (= ten), ženský = femininum (= ta), střední = neutrum (= to), nebo množné číslo = plurál (= ty)?


Jaké to je? Spojte správně slova.


V restauraci

Vyberte správné slovo do věty.


Co si dáte? Pozor na šibenici!


Slovesa

Najdete v anagramu slovesa?


Čísla 100-10.000

Která forma je správně?


A teď jste piloti. Musíte vletět do správného mraku.