Home A1 Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 4

Cvičení: Čeština expres 1 – lekce 4

V lekci 4 v učebnici Čeština expres 1 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Rodina, čí, věk
  2. Jaký kdo je? Jaké co je?
  3. Slovesa -OVAT
  4. Akuzativ (Další cvičení)

Rodina a posesivní zájmena

Kdo to je? A čí je? Najdete správná slova?


Jaký/jaká/jaké?

Najdete správná slova? První je adjektivum (přídavné jméno), druhé substantivum (podstatné jméno).


Slovesa

Rozdělte slovesa do skupin. Jaká je koncovka ve formě “já”?


Ještě jednou. Jakou koncovku má sloveso ve formě “já”?


Vyberte správné sloveso do věty.


Kdo? Co? nebo Koho? Co?

Musíte trefit krtky, kteří mají správnou větu.