Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 11

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 11

V lekci 11 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Zvířata (jaká jsou, plurál, zdrobněliny)
  2. Komparace adverbií (cvičení)
  3. Deklinace zájmen po prepozici
  4. Slovesa s akuzativem (cvičení)
  5. Nominativ a akuzativ plurálu (mužský neživotný, ženský, střední, mužský životný)
  6. Otázky ke konverzaci

Zvířata – co to je?

Co je na obrázku? Poznáte zvíře, které je na obrázku? Dejte slovo k obrázku.


Kvíz: vyberte správnou odpověď. Jaké zvíře je na obrázku?


A ještě jeden kvíz, obrázkový. Jaké zvíře je na obrázku? Už víte? Tak zastavte automat a vyberte správnou odpověď.


Zvířata – množné číslo

Co vidíte na fotografii? Jaká to jsou zvířata? Dejte slovo k obrázku.


Najdete zvířata v osmisměrce? Musíte kliknout na slovo a potom na obrázek.


Jaká zvířata jsou na obrázku? Vybírejte písmena a napište slovo. Můžete udělat jenom sedm chyb!


Adjektiva a adverbia

Vyberte správné slovo. Je to adjektivum, nebo adverbium? (Občas je to substantivum.)


Vyberte v kvízu jednu z variant. Jaké slovo patří do věty?


Jste pilot letadla. Musíte vletět do správného mraku a doplnit větu.


Komparativ, nebo superlativ?

Vyberte správnou variantu adjektiva nebo adverbia v komparativu nebo v superlativu. Které slovo je správné?


Najdete v anagramu správnou formu adjektiva nebo adverbia?


Osobní zájmena po prepozici

Chcete si zopakovat a procvičit formu osobních zájmen po předložce (prepozici)? Na kartičce uvidíte větu a slovo. Musíte to slovo dát do správné formy. Svoji odpověď můžete zkontrolovat na druhé straně kartičky.


Vyberte správnou odpověď, správnou formu zájmena do věty. V kvízu je 100 vět.


Musíte s letadlem vletět do mraku se správným slovem. Pozor, musíte se vyhnout ostatním mrakům!


Slova s akuzativem

Doplňte do vět správná slovesa, každé použijete jenom jednou.


Jaké sloveso patří do věty? Hádejte, klikněte na písmena a napište ho.