Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 12

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 12

V lekci 12 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Číslovky (genitiv)
  2. Přímá a nepřímá řeč (cvičení)
  3. Spojky a spojovací výrazy
  4. Etapy života (cvičení) – co kdy děláme (cvičení)
  5. Lokativ plurálu (lokativ, mužský životnýcvičení, plurálvýjimky)
  6. Školy v České republice (podcasty – vzdělání v ČR, školy a já, VŠ a já)
  7. Otázky ke konverzaci

Výjimeční lidé – slovní zásoba

Co patří k sobě? Musíte každé slovo dát na správné místo a udělat fráze. Každé slovo můžete použít jenom jednou.


Najdete v anagramu správné slovo do fráze?


Číslovky – skloňování

Vyberte správnou formu číslovky do věty.


Napíšete správnou formu číslovky do věty? Vyberte správná písmena.


Nepřímá řeč

V tomto cvičení najdete pět vět, které musíte dát do správného pořádku. První slovo má velké písmeno.


Spojky a spojovací výrazy

Přečtěte si všechny věty a rozdělte do nich spojky (spojovací výrazy). Každou spojku můžete použít jenom jednou.


Vyberte správnou spojku (spojovací výraz). Je jenom jedna správná odpověď, tak vyberte tu nejlepší.


Lidský život

Přečtěte si text (má dvě části) a doplňte slova na správná místa.


Kom? Čem? (lokativ plurálu)

Rozdělte slova do tří skupin podle toho, jakou mají koncovku v lokativu plurálu (šestém pádě množného čísla). Je to -ECH (mužský a střední rod), -ÁCH (ženský rod), nebo -ÍCH (měkké koncovky všech rodů)?


Vyberte v kvízu správnou variantu. Jaká je koncovka toho slova v šestém pádě množného čísla (lokativu plurálu)?


Školy v České republice

Co znamená tahle zkratka nebo tohle hovorové slovo? Vyberte správná písmena a napište správný výraz.


Jste pilot letadla a musíte vletět do správného mraku, ale vyhnout se nesprávným mrakům. Co znamená zkratka nebo hovorové slovo ve spisovné češtině?