Home A2 Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 13

Cvičení: Čeština expres 4 – lekce 13

V lekci 13 v učebnici Čeština expres 4 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Jídlo (slovíčka, cvičení 1, cvičení 2)
  2. Reflexivní zájmena (SE, SI, pozice, cvičení)
  3. Genitiv plurálu (cvičení, základycvičení)
  4. Vaření (cvičení) – vid (cvičení) a perfektivní slovesa (cvičení)
  5. Otázky ke konverzaci

Stravování – slovní zásoba

Co to znamená? Najdete slovo, které je definováno? Dejte ho k definici.


A teď osmisměrka. Najděte slovo, klikněte na něj a potom na definici, která k němu patří.


Doplňte slovo do správné věty – každé jenom jednou. Dejte slovo k větě, do které patří.


Seřaďte písmena v anagramu a vytvořte správné slovo do věty.


SE a SI

Jaké zvratné (reflexivní) zájmeno patří do věty? Rozhodněte, jestli tam nic není, nebo je tam SE, nebo SI. Potom otočte kartičku a zkontrolujte, jestli to bylo správně.


Vyberte správnou variantu. Je tam SE, SI, nebo tam nic není?


Genitiv plurálu (Koho? Čeho?)

Jak doplníte větu? Na obrázku vidíte, co musíte doplnit. Bude to v genitivu plurálu (v druhém pádě množného čísla). Potom otočte kartičku a zkontrolujte svoji odpověď.


Co doplníte do věty? Na obrázku vidíte, o čem se mluví. Vybírejte písmena a napište slovo.


Nádoby a množství

Co je na obrázku? Jaká to je nádoba nebo jaké to je množství? Dejte k obrázku správné slovo.


Co vidíte na obrázku? Vyberte ze čtyř variant jednu správnou odpověď.


A teď obrázkový kvíz. Poznáte, co je na obrázku? Jestli víte, klikněte na červené tlačítko a zastavte automat. Potom vyberte správnou odpověď.


Kolik toho je?

Dejte množství nebo nádobu s obrázkem k frázi v genitivu (druhém pádě). Obrázek vám pomůže vybrat správnou odpověď.


Dáte písmena v anagramu do správného pořádku a sestavíte frázi v genitivu (druhém pádě)?


Vaření – slovesa

Znáte slovíčka z receptů? Co děláte při vaření? Co znamenají ta slovesa? Dejte slovo ke správnému obrázku.


Co vidíte na obrázku? Klikněte na písmena a napište sloveso v infinitivu.


Teď uvidíte věty o vaření. Jsou věty správně, nebo špatně? Rozdělte je do tabulky. Koncentrujte se na správnou formu slovesa a vid – dokonavý, nebo nedokonavý.


Je věta, kterou vidíte, správně, nebo špatně? Chyba může být ve formě slovesa (ve vidu).


A teď boj s krtky. Musíte trefit (praštit) ty, kteří mají správnou větu, ale ne ty, kteří mají špatnou větu.


Druhy jídel

Víte, kde najdete tyto potraviny v obchodě? Do jaké patří skupiny? Rozdělte jídla do tabulky podle druhu. Každý druh potravin je tam pětkrát.


Musíte na vagón s druhem potravin sestřelit bednu z balónu, na které je jídlo, které do té skupiny patří. Stačí kliknout na balón ve správný čas.