Home A2 Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 5

Cvičení: Čeština expres 3 – lekce 5

V lekci 5 v učebnici Čeština expres 3 studujete tato témata – a tady je můžete opakovat, udělat si kvízy nebo zahrát hry:

  1. Lidské tělo a jak vypadáme
  2. Oblečení (cvičení) – slovíčka a obrázky, jak o něm mluvit (cvičení)
  3. Plurál
  4. Adjektiva – komparace (cvičení)
  5. Měl by (cvičení)
  6. Reflexivní zájmena SE a SI
  7. Osobní zájmena na 2. pozici (cvičení), po předložce (cvičení: , ty, on, ono, ona, my, vy, oni), co je 2. pozice (cvičení)
  8. Otázky ke konverzaci

Jak vypadají?

Vyberte popis a přidejte ho k obrázku.


Vyberte správnou variantu: Jak vypadají lidé na obrázku?


Oblečení

Přiřaďte fráze k obrázkům. Jaké oblečení je na obrázku? Jakou má barvu?


Poznáte, co je na obrázku? Až budete vědět, zastavte automat a vyberte správnou variantu.


Vyberte správná písmena a doplňte fráze. Co je na obrázku? Jaké oblečení a jakou má barvu?


Co je správně? “Nosit”, nebo “mít na sobě”? Vyberte správnou variantu.


Množné číslo (plurál)

Je to správně, nebo špatně?


Stejné fráze, jiná hra. Musíte trefit krtka, který má správnou frázi.


Vyberte správnou variantu do věty.


Teď si můžete zahrát hru. Sestřelte na vagóny s větami bedny se správným slovem.


Proměna (slovíčka)

Přiřaďte správné slovo k definici. Co to znamená?


Najdete v osmisměrce frázi? Klikněte na ni a pak vyberte vpravo, co to znamená.


Měl by…

Doplňte správnou formu do vět. Pozor na rod, velká písmena a pořádek slov!


Vyberte správnou variantu. Pozor na rod, velká písmena i pořádek slov!


Adjektiva – komparace

Najděte komparativ ke slovu, které vidíte, a klikněte na něj.


Klikněte na formu komparativu v osmisměrce, klikněte na něj a potom klikněte vpravo na slovo, ke kterému patří.


Dejte písmena do správného pořadí a najděte v anagramu komparativ adjektiva (2. stupeň přídavného jména).


SE, nebo SI?

Tady máte kartičky (flashcards) s větami. Bude ve větě SE, nebo SI? Klikněte na kartičku a uvidíte správnou odpověď.


Vyberte správnou odpověď. Bude ve větě SE, nebo SI? (se = koho, si = komu)


Osobní zájmena

Doplňte formy osobních zájmen do správných vět. Je to dativ a akuzativ (bez předložky).